Diskriminacija u Srbiji – Bela knjiga

Usvajanjem Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine, stvoreni su pravni preduslovi za efiksano suočavanje sa problemima diskriminacije u Srbiji. Zakon se može posmatrati kao istinski spomenik pravne kulture zemlje jer po prvi put obezbeđuje potpuni normativni okvir zabrane diskriminacije za sve kategorije lica, i to na taj način što definiše …

Vodič kroz antidiskriminaciono zakonodavstvo

Za potrebe projekta “Mainstreaming the Policy of Equality inside Serbian Society, a u okviru planiranih projektnih aktivnosti i održavanja edukativnih radionica u 20 različitih gradova na teritoriji Srbije, pripremljen je  Vodič kroz antidiskriminaciono zakonodavstvo. Vodič kroz antidiskriminaciono zakonodavstvo – PDF SUMMERY : Manual for the workshops – A Guide through …

DISKRIMINACIJA U SRBIJI AKTUELNI TRENDOVI

Konferencija za nevladine organizacije i medije Koalicije protiv diskriminacije Povodom predstavljanja godišnjeg izveštaja o diskriminaciji u Srbiji, Koalicija protiv diskriminacije organizuje koferenciju …

Ljudska prava i ustav

Autor: Saša Gajin Čemu ljudska prava, iz perspektive važećeg i budućeg ustavnopravnog sistema Srbije Više od polovine teksta Ustava iz 2006. posvećeno …